Disclaimer Karabag.com

Disclaimer voor www.karabag.com

Handelsonderneming Karabag v.o.f. (Kamer van Koophandel: 31036284), hierna te noemen Karabag, verleent u hierbij toegang tot www.karabag.com en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Karabag behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Karabag spant zich in om de inhoud van www.karabag.com zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op www.karabag.com aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Karabag.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.karabag.com geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Karabag.Voor op www.karabag.com opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Karabag nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Karabag.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Karabag, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.